De Tijgertjes staat onder toezicht van Kind en Gezin en heeft een capaciteit van 36 kinderen. Kind en Gezin voert regelmatig controles uit in ons kinderdagverblijf op het vlak van hygiƫne, infrastructuur, veiligheid van de materialen, kwaliteit van de opvang en aangeboden spelmogelijkheden, pedagogisch verantwoorde aanpak en visie.

Dit biedt de ouders een zekere garantie van de kwaliteit van de opvang van hun kind binnen onze organisatie. Naast de verzorging staat ook de individuele ontwikkeling van het kind centraal, zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel vlak. Wij streven ernaar om voor elk kind een optimaal klimaat te scheppen, waarin het alle kansen krijgt om te groeien. Hierbij zijn principes zoals socialisatie en zelfredzaamheid natuurlijk belangrijk: het kind leert in groep samen met andere kinderen te spelen en te delen. Daarnaast willen wij de kindjes zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, natuurlijk aangepast aan zijn/haar leeftijd en ontwikkeling.

De kinderen worden opgevangen in vier groepjes. De indeling gebeurt op basis van de leeftijd. Iedere afdeling beschikt over vaste kinderverzorgsters. Wij verbinden ons ertoe om regelmatig bijscholingen te volgen zodat wij op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen op gebied van kinderopvang. Deze bijscholingen zullen geen belemmering zijn voor de opvang van uw kindje.

In ons kinderdagverblijf staan wij in voor de kwalitatieve bereiding van de verse en evenwichtige maaltijden aangepast aan de leeftijdsgebonden behoeften van de kinderen. Er wordt dagelijks vers gekookt, dit met biologische groenten.

Wij maken elke dag verse fruitpap. In de zomer worden deze gemaakt met fruit uit onze eigen boomgaard. Wij proberen de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten eten. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de voedingsgewoonten van elk kind.
Voor concrete afspraken hieromtrent verwijzen wij naar het individuele opnameformulier dat tijdens het plaatsingsgesprek zal ingevuld worden.