Inbegrepen

 • Groentepap
 • Fruitpap
 • Middagmaal
 • Vieruurtje
 • Cake
 • Gebruik van slabben
 • Handdoeken
 • Washandjes
 • Lakentjes
 • Verzorgingsproducten

Uw Voordelen

 • Wat u betaalt is dankzij onze erkenning van 'Kind en Gezin' fiscaal aftrekbaar met een maximum van 11,20 eur dag/kind beneden de 3 jaar (aanslagjaar 2008)
 • Ouders die hun kinderen naar kinderopvang sturen die werken met een vast bedrag, krijgen een tegemoetkoming van 3,23 euro per opvangdag. Op maandbasis kan dat bedrag dus oplopen tot boven de 60 euro. Het geld wordt automatisch met het kindergeld gestort. Elk kind komt in aanmerking, er zijn geen voorwaarden verbonden aan deze toelage.
 • U betaalt enkel voor de dagen waarop wij uw kind opvangen, niet voor onze verlofdagen! meer weten...
 • Het maandtarief wordt nooit gewijzigd gedurende een lopende opvangovereenkomst. De maandelijkse bijdrage bij aanvang van de opvangovereenkomst blijft gelijk aan de maandelijkse bijdrage van de maand waarop uw kind de kinderdagverblijf verlaat om naar de kleuterklas te gaan.

Tarieven

Formule 1
Dagen Per week – Kost per maand
2/5 dagen: 240 euro
3/5 dagen: 360 euro
4/5 dagen: 480 euro
5/5 dagen: 520 euro

Formule 2
Is bijna hetzelfde als formule 1, maar met een klein verschil in ‘grote vakantie’. Indien uw kindje een volledige maand juli en / of augustus thuis blijft, hoef je die maand niet te betalen. Voorwaarden is dat je uw regeling doorgeeft voor 15maart van het jaar waar je vakantie neemt.

Formule 3
je hebt altijd plaats en mag kiezen wanneer je opvang wenst
Altijd Opvang (3/5 dagen): 400 euro

Deze vallen niet onder de financiële bijdrage: dieetvoedingsmiddelen, geneesmiddelen, dokterskosten, flesvoeding, luiers en vochtige doekjes.

Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf en bijgevolg worden wij niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom is het voor ons onmogelijk om onze tarieven aan te passen aan uw belastbaar inkomen.